ZIUA UCRAINEI

Anul acesta, pentru manifestările dedicate aniversării independenței de stat a Ucrainei am avut o altă abordare, ca urmare a modului de pregătire, înțelegere și implicare a membrilor filialei noastre. Astfel, am reușit pregătirea și vernisarea expoziției de pictură și sculptură a lui Ion Sirota, un pictor original și de un real talent, născut și crescut în Delta Dunării, în satul Letea.

După o scurtă prezentare, despre ziua în care Ucraina a devenit un stat unitar și independent, s-a păstrat un moment de reculegere pentru eroii căzuți în lupta pentru apărarea independenței și integrității teritoriale, careau activat în vestul Ucrainei.
Domnul viceprimar Petre Marinescu, fondatorul primei organizații grecești din Tulcea, prezent în calitate de reprezentant al Primăriei Municipiului Tulcea, ne-a transmis că „din păcate, este adevărat că în prezent ucrainenii sunt nevoiți să-și apere cu arma în mână integritatea teritorială, iar această situație dificilă cu care se confruntă, constituie pentru noi, cei aflați în afara zonei de conflict, un motiv în plus de reflexie. Realizăm cât de norocoși suntem să trăim în pace, să știm că cei dragi sunt în siguranță și ne bucurăm de armonie și toleranță reciprocă.
Dl. Marinescu a mai subliniat că „ucrainenii tulceni reprezintă una dintre cele mai vechi comunități ale județului nostru, strămoșii dumneavoastră au ajuns pe aceste meleaguri datorită  prigoanei țarinei Ecaterina cea Mare, iar vitejii cazaci Zaporojeni, vestiți luptători și constructori de fortificații militare și-au adus priceperea în Dobrogea. Dacă vorbim de identitate și rădăcini, ne aflăm într-un cadru special,  al expunerii de culoare și formă, astfel că se cuvine să remarcăm că aceasta se datorează organizatorilor, cărora le aplaudăm inițiativa și, evident, artistului Ion Sirota, care se revendică pe deplin ca om al locului. În opinia mea, artistul cu valențe duble, folosește ca surse de inspirație peisajul dobrogean, universul deltaic, tradițiiile ancestrale, materia în esența sa, frustră, dar și prelucrată, toate învăluite într-o undă patriarhală, modernă și cu multă sinceritate. Observațiile mele profane, au doar rolul de a sublinia faptul că lucrările artistului au ajuns la mine, că au trecut dincolo de retină, că sper să picteze și sculpteze în continuare, păstrându-și desăvârșitul stil, făcându-ne bucuroși că trăim în același timp și spațiu generos, dătător de idei și frumos, concretizat în ultimă instanță în talent, imaginație și multă inspirație, dublată de muncă pe masură. “
A luat cuvântul, la rândul său, doctor Ibrahima Keita, cercetator științific, specialist în artă contemporană românească, care a apreciat că odată „cu ocazia aniversării a 26 de ani de la dobândirea independenței față de Rusia, comunitatea ucraineană vă întâmpină la această sărbătoare, cu o expoziție de artă plastică foarte frumoasă, fiind vorba de o expoziție de pictură și de sculptură, semnată de Ion Sirota. Artistul urmează demersul regretatului artist Maxim Gherasim, scoțându-ne  în lumină, frumusețile și beneficiile localității Letea din Delta Dunării, din punct de vedere al ponderii temei abordate. Artistul ne prezintă lucrări foarte vibrante, cu dominantă caldă. El transfigurează  portretul localității Letea, tărămul unde s-a născut.”
Așa cum observă domnul Keita, „Ion este interesat de toate aspectele vieții, peisaje, bărci cu pescari, cai salbatici în alergare, întindere de luciu a apei în drumul spre Tulcea, mori de vânt ce existau în trecutul îndepărtat, personaje și ocupațiile lor, natură statică și anumite aspecte ale vieții. De asemenea, Ion cioplește sculpturi în lemn, dar și cu asocierea compoziției de metal, cu o importantă doză de inventivitate, de un impresionant impact vizual. Personajele zugrăvite ne întâmpină cu căldura nuanțelor solare, care sunt izvorul unei mari sensibilități emotive. Loviturile de penel, conferă lucrărilor un dinamism util de impresionist.
În dialog cu natura, artistul reușește să surprindă personaje cu trăsături specifice localnicilor de toate vârstele care înfățisează atitudini și expresivitatea trăirilor sănătoase ale unor oameni ce își câștigă existenșa cu sudoarea frunții.
Cântecul acestor meleaguri ne este redat prin filtrul sensibilității lui Sirota. Năvălnicia faunei    gingașia florei,  sunt redate cu dinamism și vigoarea trăsăturilor de penel, ale caror vibrații ne încântă privirea.
Ne emoționează atitudinea surprinsă a fetițelor satului, cocoțate pe un podeț ce se prelungește deasupra apei, dar și acele galopuri pribegite ale cailor sălbatici, ce sunt specific luminișurilor de la lizierea pădurii Letea. În fine trebuie să vă mărturisesc că, Ion Sirota este un pictor care prin lucrările sale ne dezvăluie un real talent și resurse nebănuite de inventivitate pe tărâmul artelor plastice.”
În cuvântul său Gheorghe Munteanu a arătat că Delta Dunării a fost locul de atracție pentru artiști prin fumusețea faunei și florei, iar Ion Sirota nu face excepție de la această regulă.
Pe langă aportul adus în pregătirea expoziției, am beneficiat și de sfaturile competente ale d-nei Veronica Dumitru în calitate de conservator al Patrimoniului Cultural National de la Muzeul de Artă din Tulcea, iar rezultatele nu s-au lasat asteptate.
După vizionarea expoziției și după momente bune de socializare și sedinte foto grupul vocal-instrumental ’’Zadunaiska Sici’’ din Tulcea a imbogățit substanțial și evident muzical atmosfera interpretând câteva melodii ucrainene, din care nu au lipsit și cântece din Letea, amintindu-ne parcă, de locul unde s-a născut, a copilărit și s-a inspirat, Ivan Sirota.

A doua zi conform planificării ne-am deplasat cu mic, cu mare, către pădurea Telita în apropierea Mănăstirii “Celic” ( Mănăstire fondată de catre călugarul Afanasie Lisavenco, la jumătatea secolului al XIX-lea) unde intr-o poiană largă lângă un izvor cu apă rece până către orele 9.30 ne-am întâlnit peste o sută de persoane.
După câteva momente de organizare și socializare în jurul orei zece, Dumitru Danilencu, prim vicepreședinte al Filialei Tulcea, în calitate de coordonator al acțiunii a luat cuvântul arătând participanților rolul și însemnătatea dobândirii independenței de stat a Ucrainei la 24 august 1991, dar a insistat asupra efortului pe care-l depune poporul ucrainean pentru păstrarea integrității teritoriale în partea de vest a Ucrainei.
Cuvântarea s-a încheiat cu păstrarea unui moment de reculegere în memoria eroilor căzuți pentru apărarea Ucrainei in zona ATO.
Programul manifestării a continuat cu un spectacol muzical-artistic sustinut de grupurile vocal-instrumentale: “ Lilia” din Fântana Mare, la acordeon profesor Virgil Sapca, coordonator  Stefana Gheorghe, grupul “Bila Macovka” din Chilia-Veche, la armonie și coordinator Florea Lisavencu, grupul “Dunai” din Pardina, la acordeon și coordonator Dumitru Danilencu, “Zadunaisca Sici” seniori, coordonator Paula Condrat și tinerii dansatori din Tulcea, din cadrul ansamblului de cântece și dansuri “Zadunaiska Sici” coordonator Stefana Cernencu.
După încheierea programului artistic a urmat un moment de socializare unde bucatăresele noastre Maria Reva, Dumitra Ivanov, Paula Condrat, Eleonora Baciu, Tamara Munteanu, Stefana Cernencu,      s-au întrecut pe sine pregătind bucate alese pentru participanti.
Momentele vesele și cântecele au răsunat până către orele 16.00 când rând pe rând cu părere de rău și cu dorința de a reveni cât mai curând participantii au pornit către case unii având de parcurs peste o sută de kilometrii.
Mulțumim pe această cale tuturor participanților care s-au implicat emoțional, fizic și material, demonstrând încă o dată că etnicii nostri ucraineni știu să prețuiască atât munca cât și momentele frumoase din viată.
                                                                                                                        D. Cernencu


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu